Informacje

Krótka historia

Firma Electronic Management Utility została założona w 2009 rok. Firma powoływana do życia była z myślą o specjalizacji się w tworzeniu oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem przez przeglądarkę internetową. Już w roku 2009 stworzyliśmy system do book\\\'owania przedmiotów przez studentów, który stał się jednym z naszych podstawowych produktów. Przez kolejne lata system ten jest rozwijany oraz doskonalony. W kolejnych latach stworzyliśmy kilka portali internetowych dla naszych klientów. Ostatnim z nich jest portal http://ultrafanatic.pl/ dla kibiców piłki nożnej. W 2011 roku podjedliśmy decyzję o rozbudowie firmy oraz zwiększeniu obszaru działalności. Jako drugi kierunek rozwoju firmy wybraliśmy świadczenie usług outsourcing\\\'u.Długo nie trzeba było czekać na pierwszy kontrakt, którego podpisanie nastąpiło już w lutym 2011 r.. Przez 4 lata naszej działalności nabraliśmy doświadczenia w produkcji oprogramowania klasy ERP oraz w dziedzinie usług outsourcing\\\'u.

Technologia

Początkowo do tworzenia oprogramowania wykorzystywaliśmy języki HTML, PHP oraz bazę danych MySQL. W celu zwiększenia wydajności oferowanego przez nas oprogramowania zaczęliśmy wykorzystywać język Python oraz bazę danych PostgresSQL. W celu zwiększenia użyteczności naszych programów powszechnie stosujemy technologię AJAX w oparciu o bibliotekę JQuery. W celu przyśpieszenia oraz zautomatyzowania niektórych prac stworzyliśmy oraz zaczęliśmy wykorzystywać autorski Framework Infuse.

W ramach outsourcing\\\'u świadczymy usługi w zakresie administrowania systemami operacyjnymi z grup Windows (Server 2012, 2008, 2003, 2000, 8, 7, Vista, XP, 2000)/ Linux (Arch, Gentoo, Debian, Ubuntu, Slackware) oraz usługami High availability, Virtualization, Cluster, Terminal, WWW, Baz danych, E-mail

Filozofia i Idea

Przy tworzeniu oprogramowania przyświeca nam głównie idea tworzenia programów ergonomicznych. Nasza filozofia użytecznościjest zgodna z zasadami postulowanymi przez Jakob Nielsen który defionował usability jako zbiór 5 elementów

Drobiazgowe trzymanie się wyznaczonej idei pozwala nam na tworzenie funkcjonalności programu idealnie dopasowanego do potrzeb klienta oraz poszczególnych aktorów w danym procesie biznesowym. A oprogramowanie tworzone z zachowaniem elementów użyteczności pozwala na budowanie oprogramowania przy którym pracownicy nie czują zniechęcenia.

W przypadku usług outsourcing\\\'u główną ideą jest „My rozwiązujemy twoje problemy, a nie je generujemy”